Aranacak Kategori: Ülke Şehir Gezilecek Yer

Giriş Yap Üye Ol Gezi ve tatile dair aradığınız ne varsa burada...
14 Haziran 2024 Cuma
Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
www.gezivetatilrehberi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tırkışlar mah. No:37 Korucuk/SİNOP adresinde mukim NÖTR AJANS ve REKLAM (Bundan böyle “gezivetatilrehberi.com” olarak anılacaktır). www.gezivetatilrehberi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu NÖTR AJANS ve REKLAM’in sahip olduğu www.gezivetatilrehberi.com adlı internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler de dâhil her türlü reklam hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3. Web Sitesi İçeriği
www.gezivetatilrehberi.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. gezivetatilrehberi.com tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. gezivetatilrehberi.com, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı gezivetatilrehberi.com’a sorumluluk yüklenemez.

4. Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı
gezivetatilrehberi.com, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.gezivetatilrehberi.com web sitesi ve gezivetatilrehberi.com’a sorumluluk yüklenemez.

5. Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)
gezivetatilrehberi.com, www.gezivetatilrehberi.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. gezivetatilrehberi.com, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır. gezivetatilrehberi.com, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, gezivetatilrehberi.com, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6. Site Bilgileri
İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak gezivetatilrehberi.com web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı gezivetatilrehberi.com sorumlu tutulamaz. gezivetatilrehberi.com web sitesinde “ÜYE/KULLANICI” tarafıdan gösterilen fotoğraflar sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Reklam bilgileri tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili “ÜYE/KULLANICI” inisiyatifindedir ve “ÜYE/KULLANICI”, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.
gezivetatilrehberi.com internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda gezivetatilrehberi.com, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. Rezarvasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
gezivetatilrehberi.com üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.
gezivetatilrehberi.com üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada gezivetatilrehberi.com ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında gezivetatilrehberi.com sorumluluk kabul etmez.

8. gezivetatilrehberi.com bildirimleri ve Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı
Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. gezivetatilrehberi.com, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.
Bu bilgiler;
Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.

9. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
www.gezivetatilrehberi.com sitesine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından gezivetatilrehberi.com sorumlu tutulamaz.
www.gezivetatilrehberi.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal gezivetatilrehberi.com’a bildirmekle yükümlüdür.

10. Fikri Mülkiyet Hakları
www.gezivetatilrehberi.com adlı web sitesi’nin sahibi NÖTR AJANS ve REKLAM’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu gezivetatilrehberi.com ‘un ya da gezivetatilrehberi.com’ un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. gezivetatilrehberi.com ’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
www.gezivetatilrehberi.com web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Sinop Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. gezivetatilrehberi.com ‘un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya gezivetatilrehberi.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. gezivetatilrehberi.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Sinop Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcnın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.